අතේ ගෙන යා හැකි POS පර්යන්තය

  • MINJCODE MJ T1N Android handheld payment terminal touch screen

    MINJCODE MJ T1N Android අතින් ගෙන යා හැකි ගෙවීම් පර්යන්ත ස්පර්ශ තිරය

    T1N ස්මාර්ට් android POS පර්යන්තයට NFC කාඩ්පත් ගෙවීම, QR කේත ගෙවීම, ඉහළට, තොරතුරු කළමනාකරණය, දත්ත සම්ප්‍රේෂණය, රිසිට්පත/ප්‍රවේශපත්‍ර/ලොතරැයිය/කූපන් මුද්‍රණය වැනි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැක.
    එය සිල්ලර, හෝටල්, ආපනශාලා, රෝහල, රජය, ප්‍රවාහනය, සැපයුම්, වාහන නැවැත්වීම යනාදී වශයෙන් බහුලව භාවිතා විය.
    දැන් අප හා සම්බන්ධ වීමට පහත "අපට ඊමේල් යවන්න" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.